Informacije za posjetioce

LOKACIJA

Lipska pećina se nalazi u selu Lipa Dobrska, 5 km od centra Cetinja, Prijestonice Crne Gore.

Da bi došli do našeg parking platoa, potrebno je da se iz pravca Cetinja uključite na magistralu ka Podgorici, i skrenete desno ka lokalnom putu koji vodi pored poznatog nacionalnog restorana Belveder, do sela Lipe Dobrske, u dužini od 3 km.

GPS koordinate:

Širina: 42° 22ˈ 0.41057ˈˈ
Dužina: 18° 57ˈ 11.10848ˈˈ

Na mapi smo označili tačnu lokaciju:

Korisni sajtovi

TO Cetinje

Royal Capital Cetinje

Montenegro National Parks

RADNO VRIJEME

Ture pećinom moguće su samo za organizovane grupe od 15 i više ljudi uz prethodnu rezervaciju.

Radno vrijeme kancelarija je radnim danima od 09:00 – 16:00h.

INFORMACIJE

tel: +382 (0) 67 00 30 40 email: info@lipa-cave.me